Gelenek ve Türk Aydını

Taha Akyol

 

 

Düşünce alanında Türkiye’de ana çizgileriyle gelenekler var. Bir sol gelenekten, sağ gelenekten, muhafazakâr gele­nekten, liberal gelenekten bahsedilebilir. Ancak bun­lar ekol­leşme mektepleşme anlamında gelenekleşe­memişlerdir. Bu­nun iki sebebi vardır: Birincisi, tarihsel olarak bürokratik-köylü toplumu olmamızdır. Köylünün üreteme­yeceği bürok­rasinin de tabiatına uygun olmayan düşünceler, bu ikisinin dışında gelenekselleşebilecekleri orta sınıfa dayalı bir zemin bulamamış­lardır. İkincisi de siyasî krizlerin, siyasî rejim deği­şikliklerinin, darbelerin, devrimlerin Türkiye’de olabilecek gele­nekleşmeyi de kırmış olmasıdır.
Tanzimat’tan itibaren modern düşünce hare­ketlerinin baş­ladığını düşünülürse, büyük siyasî krizler, büyük sa­vaşlar, düşüncelerin nesillerden nesillere devam etmesini önlemiş­tir. Çünkü her zaman Türk Aydını, acil problemleri düşünmek zo­runda kalmıştır. Cumhuriyet dönemi, kendisinden önceki tarihi tamamen red­dettiği için fikir hareketlerinin devamı da söz konusu olmamıştır. Cumhuriyet, sadece toplumun geliş­mesini engelleyen un­surlarla kopmamızı değil, aynı zamanda toplumun dinamik geliş­mesine katkıda bulunacak tarihteki unsurlardan da kopmamıza yol açmıştır.
Türkiye’deki tek meşru gelenek inkılâpçı, devrimci gele­nektir. Liberal ve muhafazakâr gelenek, ne­siller boyunca Tür­kiye’de devlet tarafından kötülenmiştir.

 

Künye Bilgileri           

Kitap Adı           :           GELENEK ve TÜRK AYDINI

Yazar                :           Taha Akyol

 

1. Baskı 2006, 304 sayfa, 2. hamur, ISBN: 9759000113; Boyut: 14×21 cm.

 

İLGİLİ KONULAR:

Kültür>Kültür Yazıları

Siyaset>Siyasal Yazılar – Tezler

 

Liste Fiyatı: 18,00 TL.

İndirimli Fiyatı: 10,80 TL.