Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler

Bu çalışma küresel yeni dünyayı anlamaya çalış­makta, yeni gelişmeler çerçevesinde uluslararası ilişkileri ele alıp yeni teori ve yaklaşımlara yer vermektedir. Bu çerçevede son dö­nem de önem kazanan ekonomik ve kültürel unsurlarla hukuksal gelişmelere ayrıntılı yer verip, uluslararası ekonomi poli­tik yakla­şımı ile kültürel-bilişsel-sosyal inşacı yaklaşımlar ve etnik gelişme­ler gibi konular incelenmektedir. Çalışma esasta yeni küresel ge­lişmelerle uluslararası ilişkileri ele alıp günümüz dü­nyasının anla­şılmasına katkı yapmakta, değişim perspektifiyle konuları ele al­maktadır. Ayrıca gele­neksel yaklaşımları ve politika araçlarını yeni gelişmelerle birlikte değerlendirmeye çalışmaktadır.

Çalışma ekonomik ve kültürel faktörlere geniş yer verse bile te­melde uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi perspektifi ve kavram­larıyla konuları ele almaktadır. Son bölümde ise yeni dünya siyase­tinin mimarisi ortaya serilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca değişen or­tam sosyolojik bir bakışla ele alınarak uluslararası ilişkilerin ana kavram ve yaklaşımları, yeni gelişme ve teorilerle birlikte değerlendirilmektedir.

Çalışmanın bu haliyle genel okuyucu ile akademik camiaya, öğ­rencilere ve dış politika yapıcı ve uygulayıcılarına faydalı olacağı düşünülmektedir.

Eser Adı Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler
Üst Başlık  
Alt Başlık Teori – Temel Kavramlar-Yeni Gelişmeler
Eserin Dili Türkçe
Orijinal Adı
Orjinal Dil 
Yazar Aytekin YILMAZ
Genel Yayın Yönetmeni Serhat Buhari BAYTEKİN
Çeviren
Bölüm Editörü
Yayına Hazırlayan
Kapak Tasarım Emin BEBEK
Yayıncı Kategorisi Uluslararası İlişkiler
Genel Anlamda Kategorisi Genel Kavramlar
Kağıt Bilgisi 2. HAMUR
Kapak Bilgisi 350 gr. Kuşe
Baskı Tarihi Eylül 2012
Son Baskı Tarihi
Baskı Sayısı 1.baskı
Çıkış Tarihi Eylül 2012
Sayfa Sayısı 448
Ebat X, Y, Z (mm.)
(En, Boy, Derinlik)
14*21
isbn 978-975-9000-38-7
Etiket Fiyatı (TL.) 25,00 TL